Art Rock

Art Rock is een kunstenaarsinitiatief dat kunst- en cultuurprojecten initiëert, ontwikkelt en produceert in co-creatie. Daarnaast maakt Art Rock kunstpublicaties en geeft productionele ondersteuning en advies aan derden.

Art Rock is opgericht in 1997 en heeft de culturele ANBI status. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst Algemeen nut beogende instellingen.

Bestuur:

Voorzitter: Natanja den Boeft

Penningmeester: Bert Oprins

Secretaris: Jeannette Ephraïm,

Medewerkers:

Projectcoördinator: Agnes Roothaan

Productie: Marleen van der Lecq