20,00

Familie Archief
— beeld archief —
1960 / 1975 / 2012

 

Uit een grote verzameling getekende, imaginaire families uit de jaren ’60 – ’70 is het boek het Familie Archief samengesteld. Een beeldarchief van familiegroepen, dorpen en andere samenlevingsvormen. De mensen- én dierenfamillies zijn getekend door acht kinderen in de periode van 1960 tot 1975.
Een onderzoek vanuit het perspectief van de beeldende kunst naar de oorsprong van tekenen en verhalen vertellen. Een reis door een parallel universum van papier naar het digitale heden waar door nieuwe tekenaars een begin wordt gemaakt met het Nieuwe Familie Archief.

tekst: Natalie Hanssen, Agnes Roothaan
grafisch ontwerp: Art Collart
idee en projectcoördinatie: Agnes Roothaan

druk: Lecturis
oplage: 800
pagina’s: 416

copyright © 2012 Art Rock

ISBN/EAN
978 – 90 – 807609 – 0 – 5

Categorie: